divider

Arveret / Arv og testamente

separator

De spanske arveregler er meget forskellige fra de skandinaviske og det er derfor ekstra vigtigt at få juridisk bistand fra et spansk advokatkontor med erfaring inden for spansk og international arveret, både i forbindelse med skifte og ved oprettelse af et spansk testamente.
En kompetent rådgivning vil ikke blot give Dem overblik over arveafgifter og reglerne for skifte, men kan også spare Dem betydelige summer i skat og ikke mindst tid.
Vi rådgiver om alle forhold inden for arveret og prioriterer den individuelle rådgivning særdeles højt. Ved udarbejdelse af testamenter foretager vi en grundig gennemgang af formueforholdene med henblik på en vurdering af de muligheder der er i relation til fordeling af arven.

Vores rådgivning og juridiske assistance omfatter blandt andet :

  • Individuel rådgivning af forhold inden for spansk arveret.
  • Udarbejdelse af spansk testamente.
  • Tilvejebringelse af nødvendig dokumentation for skifte i Spanien
    og legalisering heraf.
  • Beregning og betaling af arveafgift.
  • Forberedelse og assistance vedrørende skifte ved notar.
  • Registrering af skifte i register og hos offentlige myndigheder.
  • Fuldmagter.

Vi anbefaler generelt alle udlændinge med fast ejendom i Spanien at oprette et testamente i Spanien for at sikre mod fortolkningstvivl og gøre skiftet meget lettere for arvingerne.

Kontakt os for at få en uforpligtende samtale om hvordan vi kan bistå Dem ved skifte eller rådgive ved oprettelse af testamente.


separator