divider

Bolig og lejeret

separator

Ud over vores speciale i køb og salg af fast ejendom, varetager vi blandt andet også følgende typer af sager:

  • Stiftelse og administration af ejerforeninger
  • Deltagelse i generalforsamlinger som dirigent og referent
  • Rådgivning om problemer med ejere, restancer, overtrædelser af husorden m.v.
  • Rådgivning, forhandling og udarbejdelse af lejeaftaler
  • Rådgivning om og varetagelse af retssager for lejere og udlejere
  • Forsikringsspørgsmål
  • Reklamationer i sager om ekstraordinær skat ved køb af fast ejendom (prisværdisættelse)
  • Retssager, – alle typer inden for boligretten

Vores klienter er både udlejere samt bolig- og erhvervslejere.

Kontakt os for at få en uforpligtende samtale om hvordan vi kan hjælpe Dem enten pr. telefon eller e-mail.


separator